Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  AG-Award 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2021.

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  Call for Bigger Research Grant 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application about Bigger Research Projects 2021: two gra...
 • 2020-06-15
  Stora forskningsbidrag, Anslag 2020:
  Stora Forskningsbidrag 2020

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut tre anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...
 • 2020-01-04
  Call for Application:
  Torbjörn Holmström appointed new chair of the VREF Board
  Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group in Research and Technology, has been appoi...
 • 2019-12-12
  Call for Application:
  AG-Award 2020

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2020.

Assar Gabrielssons Pris

Foto: AG

Assar Gabrielssons pris utdelas årligen sedan 2005 för utmärkt avhandling i Cancerforskning utgången från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen. Avhandlingens utgåva skall ej vara äldre än tre år.

Från och med 2016 delas två priser ut inom basvetenskaplig cancerforskning respektive klinisk cancerforskning med var sin möjlighet till extra forskningsanslag om 100 000 kronor under följande höst.

Processen
Ansökan med allt material skall senast 1 februari vara fondens kansli tillhanda, varifrån även kompletterande information kan erhållas.

Fondens styrelse fattar beslut om priset vid styrelsemöte i april/maj varefter prisceremonin sker i maj. Pristagarna har därefter möjligheten att ansöka om ett forskningsanslag på 100 000 SEK senast 1 oktober.


Regler
§1 En extra forskningsanslag på 100 000:- delas ut för utmärkt avhandling i cancerforskning under de senaste tre åren inom två kategorier: basvetenskaplig cancerforskning och klinisk cancerforskning.

§2 Priset utlyses årligen på Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds och Göteborgs Universitets hemsidor i december året innan priset utdelas.

§3 Ansökan utförs under januari med skriftligt motiveringsbrev samt bifogad avhandling och CV. Pristagare begränsas till avhandlingar utgångna från Göteborgs Universitet under de senaste tre åren.

§4 Styrelsens arbetsgrupp bedömer förslagen och presenterar förslag till pristagare som föreläggs styrelsen. Styrelsen fattar beslut vid extra styrelsemöte i april.

§5 Ceremonin äger rum i maj varvid varje pristagare håller en 30 minuters föreläsning på engelska.