Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2017-04-27
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2017, Experimental Research
  Joydeep Bhadury receives the Assar Gabrielssons Award 2017, category Experimental Research, for his ...
 • 2017-03-20
  New for AG-Fond from 2017
  Possibility to apply for grant to support Seminars or similar Venues
  Applications for grants to cover the costs of seminars, conferences or similar venues can be submitt...
 • 2017-03-15
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The venue will take place in May 18, 2017 at Birgit Thilander hörsal, Sahlgrenska academi.
 • 2017-02-08
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The call for application is now closed but please, save the date for the ceremoni ward that will tak...
 • 2016-12-12
  Call for Application

Forskningsbidrag

Ansökan om bidrag till forskningsprojekt skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. Inkomna ansökningar slutbehandlas av styrelsen under december.


Ansökan

Ansökan skall göras på avsett formulär (se nedan) och fullständigt ifylld. Den skall vara godkänd av vederbörande prefekt. Forskningsprojektet skall vara godkänt av vederbörlig etikprövningsnämnd.

Ansökan skall presenteras i max 1 pdf-fil som innehåller ansökan, CV, forskningsplan, budget och eventuellt en vetenskaplig rapport. Formuläret för ansökan om bidrag till forskningsprojekt och bilagorna insändes i ett original exemplar i pdf-format till secretariat [at] agfond [dot] se.

, varifrån även kompletterande information kan erhållas. Kansliet kontrollerar att ansökan är i ordning och skickar ett mottagningsbevis med ett diarienummer.Det kan hända att den skickade filen är för stor och inte kan mottas av postlådan. Sökanden skall därför inte tveka att ta kontakt med kansliet för att få en mottagningsbekräftelse.

OBS! Ansökningar som skickas via markpost, är ej komplett eller kommer efter slutdatum kommer inte att beaktas.

Hämta ansökan (engelska)öppnas i nytt fönster (word, 214.1 kB) OBS! Ansökning finns numera endast på engelska.

Hämta instruktionöppnas i nytt fönster (pdf, 448.9 kB)


Rapport

Forskningsrapporter skall insändas till fondens kansli via email (secretariat [at] agfond [dot] se) med angivande av fondens referensnummer för anslaget (FB XX-XX, finns i gåvobrevet) vid förnyad ansökan eller senast 2 år efter det forskningsanslaget beviljats.