Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  AG-Award 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2021.

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  Call for Bigger Research Grant 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application about Bigger Research Projects 2021: two gra...
 • 2020-06-15
  Stora forskningsbidrag, Anslag 2020:
  Stora Forskningsbidrag 2020

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut tre anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...
 • 2020-01-04
  Call for Application:
  Torbjörn Holmström appointed new chair of the VREF Board
  Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group in Research and Technology, has been appoi...
 • 2019-12-12
  Call for Application:
  AG-Award 2020

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2020.

Forskningsbidrag

Ansökningar om bidrag till forskningsprojekt gäller företrädesvis Göteborgs Universitet och Västra Götalands län, och skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. Inkomna ansökningar slutbehandlas av styrelsen under december.


Ansökan

Ansökan skall göras på avsett formulär (se nedan) och fullständigt ifylld. Den skall vara godkänd av vederbörande prefekt. Forskningsprojektet skall vara godkänt av vederbörlig etikprövningsnämnd.

Ansökan skall presenteras i max 1 pdf-fil som innehåller ansökan, CV, forskningsplan, budget och eventuellt en vetenskaplig rapport. Formuläret för ansökan om bidrag till forskningsprojekt och bilagorna insändes i ett original exemplar i pdf-format till secretariat [at] agfond [dot] se, varifrån även kompletterande information kan erhållas.

Kansliet kontrollerar att ansökan är i ordning och skickar ett mottagningsbevis med ett diarienummer.Det kan hända att den skickade filen är för stor och inte kan mottas av postlådan. Sökanden skall därför inte tveka att ta kontakt med kansliet för att få en mottagningsbekräftelse.

OBS! Ansökningar som skickas via markpost, som är ej komplett eller som kommer efter slutdatum kommer inte att beaktas.

Hämta ansökan (engelska)öppnas i nytt fönster (word, 203.5 kB) OBS! Ansökning finns numera endast på engelska.

Hämta instruktionöppnas i nytt fönster (pdf, 450.4 kB)


Rapport

Forskningsrapporter skall insändas till fondens kansli via email (secretariat [at] agfond [dot] se) med angivande av fondens referensnummer för anslaget (FB XX-XX, finns i gåvobrevet) inte senare än oktober 1 årligen så länge projektet får stöd av stiftelsen.