Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  AG-Award 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2021.

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  Call for Bigger Research Grant 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application about Bigger Research Projects 2021: two gra...
 • 2020-06-15
  Stora forskningsbidrag, Anslag 2020:
  Stora Forskningsbidrag 2020

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut tre anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...
 • 2020-01-04
  Call for Application:
  Torbjörn Holmström appointed new chair of the VREF Board
  Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group in Research and Technology, has been appoi...
 • 2019-12-12
  Call for Application:
  AG-Award 2020

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2020.

Bidrag till särskilda satsningar

Årligen utdelas anslag för särskilda satsningar inom klinisk och preklinisk cancerforskning med tydlig klinisk inriktning.

Särskilda satsningar som stöds är av två typer:


1) Bidrag till utrustning (upp till 250 000 SEK)

Kan användas för investeringskostnader för ny eller komplettering av utrustning. Kan sökas av en eller helst flera forskare/forskargrupper. Den sökande skall beskriva behovet av utrustningen, liksom hur andra forskare skall kunna få tillgång till utrustningen. Bidraget är ej avsett för inköp av basutrustning såsom centrifug, kylskåp, frys, odlingsskåp, etc.

Ansökan om medel kan göras när som helst under året och skrivs på fritt papper (Word format).

Ansökan inlämnas som en pdf-fil till secretariat [at] agfond [dot] se.


 2) Seminarier, symposier, konferenser och AG-föreläsningar

Bidraget är avsett för att möjliggöra anordnandet av seminarier/symposier/konferenser i Göteborg av intresse för cancerforskningen genom att täcka eller bidra till kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc. Det krävs att arrangemanget är offentligen utlyst med möjlighet för alla intresserade att delta.

Ansökan kan inlämnas av den som tidigare disputerat och nu är aktiv cancerforskare.

Beviljat anslag får disponeras upp till ett år, då ekonomisk och vetenskaplig redovisning inlämnas.

Ansökningsprocessen

Ansökan görs på särskild blankett. Till blanketten bifogas en beskrivning av hur anslaget är tänkt att användas (omfattning max 2 A4-sidor), detaljerat CV och fullständig publikationslista för de sökande, samt detaljerad budgetplan.

Ansökan om medel kan göras när som helst under året.

Ansökan inlämnas som en pdf-fil till secretariat [at] agfond [dot] se.

Ansökan om medel för seminarium el dyl. skall inlämnas senast 4-6 veckor innan seminariet el dyl. skall hållas.

Hämta ansökningsblanketten (word, 191.1 kB).