Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Award ceremony and presentation:

Utlysning av forskningsmedel 2018

Ansökningsperiod startar efter Midsommar. Sista ansökningsdagen är oktober 1. Besked om beviljade projektsanslag meddelas i början av december samma år.

Stiftelsen Assar Gabrielssons syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet.I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Fondens huvudmål är att stödja mindre delprojekt, som engagerar unga forskare och, är klart beskrivna i en avgränsad forskningsplan. Bidrag ges för täckande av forskningskostnader.

Ansökan om forskningsbidrag görs vid ett årligt och skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. För ytterligare information, läs följande sidan.