Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2018-06-12
  Award ceremony and presentation:
  Call for Research Grant Application 2018
  Application period starts after Midsummer with deadline on October 1st. Notice of grant project's fu...
 • 2018-06-12
  Award ceremony and presentation:
  Utlysning av forskningsmedel 2018
  Ansökningsperiod startar efter Midsommar. Sista ansökningsdagen är oktober 1. Besked om beviljade pr...
 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Clinical Research
  Therese Karlsson received the Assar Gabrielssons Award 2018, category Clinical Research, for her the...
 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Experimental Research
  Britta Langen received the Assar Gabrielssons Award 2018, category Experimental Research, for her re...
 • 2017-11-24
  Call for Application:
  AG-Award 2018

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2018.

Award ceremony and presentation:

Utlysning av forskningsmedel 2018

Ansökningsperiod startar efter Midsommar. Sista ansökningsdagen är oktober 1. Besked om beviljade projektsanslag meddelas i början av december samma år.

Stiftelsen Assar Gabrielssons syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet.I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Fondens huvudmål är att stödja mindre delprojekt, som engagerar unga forskare och, är klart beskrivna i en avgränsad forskningsplan. Bidrag ges för täckande av forskningskostnader.

Ansökan om forskningsbidrag görs vid ett årligt och skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. För ytterligare information, läs följande sidan.