Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Stora forskningsbidrag, Anslag 2020:

Stora Forskningsbidrag 2020

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut tre anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet till (i bokstavsordning): Elin Bernson, Roger Olofsson Bagge och Volkan Sayin, alla forskande vid Göteborgs universitet.

Elin Bernson - NK cell regulation in Ovarian cancer
Den aktuella forskningen syftar till att förstå hur NK-celler regleras i äggstockscancer, och hur denna förordning kan påverka resultatet av sjukdomen. Forskningen syftar också till att belysa potentiella immunoterapeutiska metoder som nya terapier för äggstockscancerpatienter.

Roger Olofsson Bagge - The SCANDIUM II trial
Metastaserande uveal melanom är en aggressiv cancer där majoriteten av patienterna har lever metastasering. Prognosen är mycket dålig och det finns ett otillfredsställt behov av nya terapier. Under de senaste åren har det skett en revolution med uppkomsten av olika typer av immunterapier. Trots en viss framgång, har det ännu inte uppnåtts några positiva resultat vid behandling av uveal melanom. Forskningsförslaget syftar till att undersöka en ny typ av behandling för uveal melanompatienter med levermetastaser.

Volkan Sayin - A combined precision medicine effort to improve diagnosis, treatment and survival for KRAS driven lung cancer patients
Syftet med projektet är att utvärdera prevalensen av KRAS-mutationer inklusive specifika subtyper, behandlingsmönster, utfall och möjliga associationer av olika mutationer/undergrupper till behandlingssvar och överlevnad vid lungcancer.