Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2017-04-27
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2017, Experimental Research
  Joydeep Bhadury receives the Assar Gabrielssons Award 2017, category Experimental Research, for his ...
 • 2017-03-20
  New for AG-Fond from 2017
  Possibility to apply for grant to support Seminars or similar Venues
  Applications for grants to cover the costs of seminars, conferences or similar venues can be submitt...
 • 2017-03-15
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The venue will take place in May 18, 2017 at Birgit Thilander hörsal, Sahlgrenska academi.
 • 2017-02-08
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The call for application is now closed but please, save the date for the ceremoni ward that will tak...
 • 2016-12-12
  Call for Application

Historik

Redan den 30 maj 1962 sände AB Volvos dåvarande verkställande direktör, Gunnar Engellau, ut en skrivelse, där han gav rådet till dem, som ville hylla Assar Gabrielssons minne, att bästa sättet skulle vara att skänka bidrag till fonden.

Foto: Volvo

Bidragen skulle sändas till docenten vid Göteborgs Universitet, Arvid Hultborn, som varit Gabrielssons läkare under sjukdomstiden och som gavs ansvaret för fondens verksamhet.

Enkronainsamlingen bland de anställda resulterade i ett  belopp som Volvo fördubblade. Dessutom förekom frivilliga bidrag som nästan fördubblade det ursprungliga beloppet. I den första granskningsrapporten, från den 10 maj 1963, överskrider fondens kapitalbehållning 200 000:-.

I april år 1964, i samband med invigningen av den nya Torslandafabriken, planerar Volvo en ny insamling till fonden på 50 000:-.

I början av 1964 får fonden en styrelse och, efter ansökan till Näringslivets Granskningsnämnd, ett tillstånd att använda postgiro inom 90 000-serien: 90 00 64.

År 1972 formaliserades grunderna för fondens verksamhet genom antagande av stadgar.

I enlighet med en ny lagstiftning ombildas år 1996 fonden till stiftelse.