Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  AG-Award 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2021.

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  Call for Bigger Research Grant 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application about Bigger Research Projects 2021: two gra...
 • 2020-06-15
  Stora forskningsbidrag, Anslag 2020:
  Stora Forskningsbidrag 2020

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut tre anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...
 • 2020-01-04
  Call for Application:
  Torbjörn Holmström appointed new chair of the VREF Board
  Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group in Research and Technology, has been appoi...
 • 2019-12-12
  Call for Application:
  AG-Award 2020

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2020.

Att söka bidrag - Svenska sidor

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen.

Stiftelsen kan för närvarande erbjuda följande bidrag:

 • Resebidragöppnas i nytt fönster:
  Ansökan om bidrag till vetenskaplig resa kan göras under hela året, senast två månader före planerad resa. Resan skall ha relation till cancerforskning och kräver i regel ett ak­tivt deltagande.
 • Forskningsbidragöppnas i nytt fönster:
  Ansökan om bidrag till forskningsprojekt skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. Inkomna ansökningar slutbehandlas av styrel­sen under december.
 • Stora Forskningsanslagöppnas i nytt fönster:
  Årligen utdelas två anslag för stora projekt, företrädesvis ett för preklinisk cancerforskning och ett för klinisk cancerforskning. All typ av cancerforskning kan komma ifråga där det klart framgår vilken klinisk frågeställning man avser att bidra till att lösa, och vilken klinisk betydelse forskningen kan få. Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 1 mars (steg 1) och 1 maj (steg 2).
 • Assar Gabrielssons Prisöppnas i nytt fönster:
  Stiftelsen har sedan 2005 varje år delat ut sitt pris för utmärkt av­handling i cancerforskning utgången från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen.
  Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 1 februari.
  Prissumman är ett forskningsanslag på 100 000 SEK, som erhålls under hösten.
 • Bidrag till särskilda satsningaröppnas i nytt fönster:
  Årligen utdelas anslag för särskilda satsningar inom klinisk och preklinisk cancerforskning med tydlig klinisk inriktning. Särskilda satsningar som stöds är, t ex bidrag till utrustning eller till seminarier, symposier eller dyl. Ansökan kan skickas kontinuerligt under hela året dock senast 4-6 veckor förre start av en konferens.

 

Mer information på svenska finns på följande sidor. Kontakta kanslietöppnas i nytt fönster för ytterligare information.