Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Konferens:

Första Gothenburg Cancer Meeting skall äga rum 6-7 maj 2019

Stiftelsen Assar Gabrielssons stödjer initiativet.

Forska

Den 6-7 maj 2019 organiseras på Sahlgrenska Cancer Center (SCC) under styrningen av Jonas Nilsson, professor i Experimentell cancerkirurgi och föreståndare för Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet, det första Gothenburg Cancer Meeting.

Målet med detta första mötet är att visa upp bredden på cancerforskningen i Göteborg samt skapa en mötesplats för diskussion om samverkan för att stärka forskningen.

Mötet kommer förutom presentationer även ha postersession samt en paneldebatt med bl a sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg samt dekanus Agneta Holmäng. Målet är här att dra upp några riktlinjer för gemensamma satsningar på cancerområdet till gagn för ökat kunskapsläge och för patienter. Sammantaget hoppas organisatörer på stor uppslutning med kring 250 deltagare.

I samband med konferensen skall stiftelsen presentera AG-Fonds 2019 Pristagarna under en ceremoni som preliminärt planeras äga rum den 7 maj.