Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Assar Gabrielssons Pris 2024

Bas­vetenskaplig forskning

Sara Bjursten

Assar Gabrielssons Pris 2024

Klinisk forskning

Anna Wenger

Assar

Gabrielsson

Assar Gabrielsson

Direktör Assar Gabrielsson, en av AB Volvos grundare, avled efter en lång tids sjukdom. En fond upprättades för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar.