Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Även i år utmärktes tre projekt med högre kvalitet: Martin Dalins, Carolina Guibentifs och Lisa Tuomis. Varje projekt beviljas ett anslag på 600 000 SEK.

Two grants are awarded for bigger projects in cancer research. Yearly deadline for application: March 1.

Assar Gabrielssons Pris 2021

Bas­vetenskaplig forskning

Maria Lycke

Assar Gabrielssons Pris 2021

Klinisk forskning

Sanhita Mitra

Assar

Gabrielsson

Assar Gabrielsson

Direktör Assar Gabrielsson, en av AB Volvos grundare, avled efter en lång tids sjukdom. En fond upprättades för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar.