Stiftelsen Assar Gabrielssons fond för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Direktör Assar Gabrielsson var en av AB Volvos grundare. Han ledde företaget under flera decennier i dess utveckling mot ett internationellt företag. Assar Gabrielsson avled 1962. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning. Fondmedel donerades av AB Volvo, av dess anställda, av andra företag och av enskilda. Genom aktivt stöd från AB Volvo och gynnsam kapitalförvaltning har fonden tillvuxit och därmed väsentligt ökat möjligheterna för årlig utdelning av fondmedel.

Fondens syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet. I första hand stödes forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Läs mer om Stiftelsens historiköppnas i nytt fönster (pdf, 813 kB).

Assar Gabrielssons Pris 2014öppnas i nytt fönster

Årets Pris går till medicine doktor Marta Persson.
Läs meröppnas i nytt fönster

STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND  |  AA12700, M2.7  |  405 08  GÖTEBORG  | SECRETARIAT@AGFOND.SE  |  TFN: +46 31 308 6700 | PG 90 00 64-7

© Copyright AG Fond

2015