Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  AG-Award 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2021.

 • 2020-12-10
  Call for Application:
  Call for Bigger Research Grant 2021

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application about Bigger Research Projects 2021: two gra...
 • 2020-06-15
  Stora forskningsbidrag, Anslag 2020:
  Stora Forskningsbidrag 2020

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut tre anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...
 • 2020-01-04
  Call for Application:
  Torbjörn Holmström appointed new chair of the VREF Board
  Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group in Research and Technology, has been appoi...
 • 2019-12-12
  Call for Application:
  AG-Award 2020

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2020.

Årets pris

Foto: AG

Assar Gabrielssons Pris 2020

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Kristell Le Gal Beneroso till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Jennifer Park till pristagare i kategorin klinisk forskning. Stipendiaterna, som båda forskar vid Göteborgs universitet, belönas med 100 000 kronor vardera som utbetalas till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som extra forskningsanslag.

Therese Karlsson

Assar Gabrielssons pris 2020 för klinisk forskning ges till Jennifer Park

Priset för klinisk forskning går till doktoranden Jennifer Park för hennes avhandling om fyra delarbeten vars fynd kan påverka klinisk handläggning av patienter med ändtarmscancer.

- Jennifer belönas för en kliniskt relevant, väl genomförd studie vars resultat kan få direkta implikationer för klinisk handläggning av patienter med ändtarmscancer. Studierna har även tydlig potential att kunna utvidgas till att omfatta flera sjukdomstillstånd i tjock- och ändtarm med uppenbara vinster för patienterna och sjukvården, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Arne Wittlöv

Assar Gabrielssons pris 2020 för basvetenskaplig forskning ges till Kristell Le Gal Beneroso.

Doktoranden Kristell Le Gal Beneroso tilldelas priset då hon fokuserat sin avhandling på effekter av antioxidanter för tumörprogression, vilket delvis kastar omkull vad som tidigare teoretiserats om.

- Hon får priset för hennes paradigmskiftande och uppmärksammade fynd om antioxidanters ogynnsamma effekt på utvecklingen av cancer. Studierna ger en mekanistisk förklaringsmodell till kliniska studier som visat negativa effekter av antioxidanter och kan i förlängningen erbjuda mer initierade rekommendationer om hälsotillskott till stora patientgrupper, säger professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i sin motivering.

Ur "Motiveringar 2020"  

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och plats:

 • Plats: , Göteborg
 • Tid: Ej fastställt

Ceremonin består av prisutdelning och presentationer av pristagarnas avhandling och var öppen för både press och allmänhet.

Journalister, som vill ha ytterligare information, kontaktar:

Källa: