Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Forskningsbidrag

Ansökningar om bidrag till forskningsprojekt skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. Inkomna ansökningar slutbehandlas av styrelsen under december.


Ansökan

Stiftelsen accepterar endast en ansökan per person. Sökande skall bedöma själv vilket projekt är bäst att presentera.

Ansökan skall göras på avsett formulär (se nedan) och fullständigt ifylld. Den skall vara godkänd av vederbörande prefekt. Forskningsprojektet skall vara godkänt av vederbörlig etikprövningsnämnd.

Ansökan skall presenteras i max 1 pdf-fil som innehåller ansökan, CV, forskningsplan, budget och eventuellt en vetenskaplig rapport. Formuläret för ansökan om bidrag till forskningsprojekt och bilagorna insändes i ett original exemplar i pdf-format till secretariat [at] agfond [dot] se, varifrån även kompletterande information kan erhållas.

Kansliet kontrollerar att ansökan är i ordning och skickar ett mottagningsbevis med ett diarienummer.Det kan hända att den skickade filen är för stor och inte kan mottas av postlådan. Sökanden skall därför inte tveka att ta kontakt med kansliet för att få en mottagningsbekräftelse.

OBS! Ansökningar som skickas via markpost, som är ej komplett eller som kommer efter slutdatum kommer inte att beaktas.

Hämta ansökan (engelska) Word, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster. OBS! Ansökning finns numera endast på engelska.

Hämta instruktion Pdf, 215.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Rapport

Forskningsrapporter skall insändas till fondens kansli via email (secretariat [at] agfond [dot] se) med angivande av fondens referensnummer för anslaget (FB XX-XX, finns i gåvobrevet) inte senare än oktober 1 årligen så länge projektet får stöd av stiftelsen.