Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.


Stora Forskningsanslag

Från och med 2019, utdelas vanligtvis årligen två stora projektsanslag på 600 000 SEK var: företrädesvis ett för preklinisk cancerforskning och ett för klinisk cancerforskning. Ansökningar gäller all typ av cancerforskning, som kan komma ifråga där det klart framgår vilken klinisk frågeställning man avser att bidra till att lösa, och vilken klinisk betydelse forskningen kan få.

Beviljat anslag kan användas för lönekostnader (inklusive egen lön) samt för driftskostnader. Beviljat anslag får disponeras upp till tre år. Därefter skall ekonomisk och vetenskaplig redovisning göras inom 3 månader.

Vem kan söka?

Postdocs och unga forskare kan söka (2-7 år efter disputation, efter borträknande av sjukdom och föräldraledighet). En sökande kan erhålla denna typ av anslag max.en enda gång. En sökande som beviljats medel för Assar Gabrielssons stora projektanslag kan ej erhålla medel vid den ordinarie ansökningsomgången i oktober.

Ansökningsprocessen

Ansökan görs i två steg:

Steg 1: En sammanfattning av projektet inlämnas på fritt papper. Omfattning: max 2000 tecken inklusive blanksteg. Sammanfattningen skall innehålla projekttitel samt en kort beskrivning under följande rubriker:

 • Klinisk frågeställning
 • Specifik frågeställning
 • Arbetsplan
 • Klinisk betydelse

Till ansökan bifogas:

 • uppgifter om namn på den sökande (dvs. arbetspostadress, telefon och e-mail)
 • institution, disputationsdatum,
 • eventuellt datum för docent
 • publikationslista.

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 1 mars (steg 1).

OBS! Ansökan skall skrivas på fritt papper och inlämnas som en word eller en pdf-fil till secretariat [at] agfond [dot] se. Ansökningar som ej följer anvisningarna lämnas utan bedömning.

Ansökningarna utvärderas, och upp till 4 ansökningar inom vardera kategorin (preklinisk respektive klinisk forskning) väljs ut för steg 2 i ansökningsprocessen.

-----------------------------------------------------

Steg 2: Full ansökan inlämnas av de utvalda forskarna efter bedömning av ansökningarna som kom in från Steg 1. Ansökan görs på särskild blankett. Till blanketten bifogas:

 • ett forskningsprogram (omfattning max 5 A4-sidor), skrivet med Arial-font 12 pts
 • en detaljerad CV
 • en fullständig publikationslista.

Forskningsprogrammet skall innehålla följande rubriker:

 • Klinisk frågeställning
 • Specifik frågeställning
 • Bakgrund
 • Arbetsplan
 • Preliminära resultat
 • Klinisk betydelse
 • Referenser

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 1 maj (steg 2).

Blanketten skall vara komplett ifylld och innefatta detaljerad information om budgetplan samt redogörelse för den sökandes pågående finansiering och sökta forskningsanslag för det aktuella projektet liksom för andra projekt där den sökande är huvudman eller medsökande.

Ansökningar som ej följer anvisningarna lämnas utan bedömning.

Ansökan inlämnas som en (1) pdf-fil till secretariat [at] agfond [dot] se.

Hämta ansökningsblankett på engelska Word, 191.2 kB. för steg 2 (Ansökningar för Steg 2 kan skrivas även på svenska i denna form).


Tidsplanering

Medlen utlyses i februari med sista ansökningsdatum:

 • 1 mars (Steg 1), på fritt papper.
 • 1 maj (Steg 2), använd den avsedda blanketten ovan.

Beslut fattas av styrelsen före midsommar.