Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Anslag 2022

-

Stora Forskningsanslag 2022

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut årligen, enligt sina föreskrifter, "två anslag till stora projekt, gärna ett till preklinisk cancerforskning och ett till klinisk cancerforskning".

I år beviljas två projekt av hög kvalitet som får 600 000 kronor vardera: Aishe Sarshads och Ka-Wei Tangs. Båda forskar vid Göteborgs universitet.

Therese Karlsson

Aishe Sarshad

Projekttitel: RNAi-baserad tumörbehandling – ett prekliniskt tillvägagångssätt för precisions gennedtystning

Projektets syfte är att definiera mekanismen för nukleär RNA-interferens för tillämpning av precisions geninriktning av cancerdrivande onkogener, som specifikt finns i kärnan, och utvärdera om nukleär inriktning är effektivare än de nuvarande toppmoderna tystnadsstrategierna.

Aishe Sarshad är biträdande universitetslektor vid Institutet för biomedicin, Göteborgs universitet, samt gruppledare inom WCMTM-nätverket. Hon disputerade i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet 2014 och efter ett postdoktoralt stipendium med Markus Hafner vid National Institutes of Health (NIH), USA, startade Aishe sitt labb i januari 2020. Hennes huvudintresse är RNA-biologi och hennes labb syftar till att avslöja funktionen av nukleär RNA-interferens hos människor.

Arne Wittlöv

Ka-Wei Tang

Projekttitel: Utveckla en hämmare mot Epstein-Barr-virus BNLF2a för behandling av associerade neoplasmer

Ka-Wei Tang tilldelas bidraget för att utveckla anti-cancer/viral behandling mot Epstein-Barr-virusassocierad cancer. Forskningen är inriktad på att karakterisera virala uttryckta gener i primär cancer och hämning av dessa element i vävnadsmodeller. Bidraget kommer att stödja ett projekt för screening av småmolekylära läkemedel mot virusproteinet BNLF2a som nedreglerar MHC1 i cancerceller. Störning av BNLF2a kan orsaka att cancercellerna känns igen av T-lymfocyter och riktas mot förstörelse.

Ka-Wei Tang studerade medicin vid Göteborgs universitet och fortsatte med sina forskar- och postdoktorala studier vid samma institut. Han gjorde sin praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är idag ST-läkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi. 2018 rekryterades han som en av de kliniska gruppledarna till Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine. Hans translationella grupp består av kliniker, molekylärbiologer och bioinformatiker.