Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Anslag 2020

-

Stora Forskningsanslag 2020

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond skall årligen, enligt regelverket, dela ut ”två anslag för stora projekt, företrädesvis ett för preklinisk cancerforskning och ett för klinisk cancerforskning”. Efter diskussion utmärktes en grupp av tre projekt med högre kvalitet (i bokstavsordning): Elin Bernson, Roger Olofsson Bagge och Volkan Sayin, alla forskande vid Göteborgs universitet, och får vardera ett anslag på 600 000 SEK.

Therese Karlsson

Elin Bernson

Projekt titel: NK cell regulation in ovarian cancer – a potential immunotherapeutic target?

Den aktuella forskningen syftar till att förstå hur NK-celler regleras i äggstockscancer, och hur denna förordning kan påverka resultatet av sjukdomen. Forskningen syftar också till att belysa potentiella immunoterapeutiska metoder som nya terapier för äggstockscancerpatienter.

Arne Wittlöv

Roger Olofsson Bagge

Projekt titel: The SCANDIUM II trial 

Metastaserande uveal melanom är en aggressiv cancer där majoriteten av patienterna har lever metastasering. Prognosen är mycket dålig och det finns ett otillfredsställt behov av nya terapier. Under de senaste åren har det skett en revolution med uppkomsten av olika typer av immunterapier. Trots en viss framgång, har det ännu inte uppnåtts några positiva resultat vid behandling av uveal melanom. Forskningsförslaget syftar till att undersöka en ny typ av behandling för uveal melanompatienter med levermetastaser.

Arne Wittlöv

Volkan Sayin

Projekt titel: A combined precision medicine effort to improve diagnosis, treatment and survival for KRAS driven lung cancer patients

Syftet med projektet är att utvärdera prevalensen av KRAS-mutationer inklusive specifika subtyper, behandlingsmönster, utfall och möjliga associationer av olika mutationer/undergrupper till behandlingssvar och överlevnad vid lungcancer.