Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Anslag 2023

-

Stora Forskningsanslag 2023

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut årligen, enligt sina föreskrifter, "två anslag till stora projekt, gärna ett till preklinisk cancerforskning och ett till klinisk cancerforskning".

I år beviljas två projekt 600 000 kronor vardera: Alessandro Camponeschis och Stefan Kuczeras. Båda forskar vid Göteborgs universitet.

Therese Karlsson

Alessandro Camponeschi

Projekttitel: Unlocking the therapeutic potential of targeting CD38 in pediatric Burkitt's Lymphoma

Förekomsten av pediatriskt Burkitts lymfom (BL) och bristen på effektiva behandlingsalternativ för en betydande del av patienterna gör det till ett kritiskt forskningsområde inom pediatrisk onkologi. Denna studie kommer att förklara rollen av CD38, ett transmembranprotein som uttrycks högt i BL och andra B-cellmaligniteter, i patogenesen av pediatrisk BL. Genom att bedöma den terapeutiska potentialen för att rikta in sig på CD38 har denna studie som mål att erbjuda nya behandlingsalternativ för barn som lider av denna form av B-cellcancer.

Alessandro Camponeschi är forskare vid institutionen för reumatologi och inflammationsforskning (DRIR) vid GU. Under sina doktorandstudier i Italien fick han möjlighet att arbeta i flera laboratorier och undersöka B-celler inom hälsa och olika sjukdomar, såsom vanlig variabel immunbrist och reumatoid artrit. Efter sin doktorsexamen flyttade han till Sverige och fortsatte en postdoktortjänst, där han fokuserade på att studera human B-cellsutveckling och dess kliniska konsekvenser, såsom immunbrist, autoimmunitet och cancer. För närvarande fokuserar hans forskning främst på B-cellreceptorbiologi (BCR) och BCR-signaleringens roll i spridningen och överlevnaden av B-cellmaligniteter.

Arne Wittlöv

Stefan Kuczera

Projekttitel: Fast Computation and Reproducibility of Diffusion MRI Biomarkers for Prostate Cancer by Artificial Intelligence

Huvudsyftet är utveckling och tillämpning av djupa neurala nätverksmetoder för att förbättra prostatacancerdiagnostik med diffusionsviktad magnetresonanstomografi (dMRI). Sökanden och medarbetarna har nyligen utvecklat ett ramverk för robust och reproducerbar skattning av dMRI-modellparametrar som kan fungera som avancerade biomarkörer för prostatacancergradering. Tillvägagångssättet är dock inte praktiskt för större patientkohorter på grund av långa beräkningstider. Genom att utforska olika typer av neurala nätverk förväntas djupinlärningsmetoder överträffa konventionella metoder när det gäller robusthet, bildkvalitet och beräkningsprestanda. Djupinlärningsmetoderna kommer att tillämpas på patientdata som samlas in på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med en dedikerad förvärvssekvens.

Stefan Kuczera är forskare vid avdelningen för radiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet. Han disputerade i magnetresonansfysik vid Victoria University of Wellington, Nya Zeeland, 2015. Efter en postdok vid Lunds universitet, kom han till Göteborgs universitet 2018 för att utveckla nya metoder inom magnetresonansbildtagning med särskilt fokus på diffusion och prostatacancer.