Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Anslag 2024

-

Stora Forskningsanslag 2024

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut årligen, enligt sina föreskrifter, "två anslag till stora projekt, gärna ett till preklinisk cancerforskning och ett till klinisk cancerforskning".

I år beviljas två projekt 600 000 kronor vardera: Ahmed Warakys och Lisa Tuomis. Båda forskar vid Göteborgs universitet.

Therese Karlsson

Ahmed Waraky

Projekttitel: Multiomics Analysis and Machine Learning for Early Detection of Relapse in Acute Myeloid Leukemia

I den aktuella studien är vårt mål att utveckla innovativa metoder för att övervaka mätbar restsjukdom (MRD) hos barn med akut myeloisk leukemi (AML). MRD avser det lilla antal leukemiceller som finns kvar efter behandling och kan förutsäga sjukdomsåterfall. Vi strävar efter att utforska de epigenetiska profilerna hos dessa celler för att identifiera specifika markörer för att detektera MRD. I slutändan hoppas vi kunna förbättra förutsägelsen av återfallsrisk, identifiera nya terapeutiska mål och förbättra stratifieringsprocessen för AML-patienter som är berättigade till nya terapeutiska metoder.

Ahmed Waraky är forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Göteborgs universitet, och biolog vid institutionen för klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han disputerade vid Karolinska Institutet i molekylärbiologi och avslutade sin postdoktorala utbildning vid Cambridge University i Storbritannien och vid Göteborgs universitet genom Barncancerfondens stipendium i epigenetik och beräkningsbiologi inom pediatrisk akut myeloisk leukemi. Han tilldelades 21towatch-priset för innovation av Cofinitive UK 2024. För närvarande fokuserar hans forskning på användningen av encellsomik och maskininlärning vid hematologiska maligniteter.

Arne Wittlöv

Lisa Tuomi

Projekttitel: A randomized study on the effect of preventive exercise for improved jaw opening and swallowing function in patients with head and neck cancer

Denna randomiserade interventionsstudie syftar till att utvärdera effekten av strukturerad förebyggande käk- och sväljträning för att förebygga trismus och dysfagi hos patienter med huvud- och halscancer upp till 5 år efter onkologisk behandling. Studien kommer att fylla en kunskapslucka där det saknas väldesignade randomiserade studier med acceptabel följsamhet till behandling och utvärdering av långtidseffekter. Vidare kommer kostnadseffektivitet att etableras för att förbättra kunskapsbasen vid intervention för trismus och dysfagi hos patienter med huvud- och halscancer.

Lisa Tuomi är universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet och universitetssjukhusöverlogoped inom verksamheten för öron- näs och halssjukdomar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon bedriver forskning inom funktionella aspekter såsom röst- gap- och sväljsvårigheter i samband med behandling för huvud- och halscancer, för närvarande med inriktning på effekten av intervention i förebyggande syfte. Utöver detta bedriver hon forskning som syftar till att kartlägga förekomsten av sväljsvårigheter, samt karakterisera hur svårigheterna yttrar sig, bland personer över 60 år.