Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2015

Prof. Eva Forssell-Aronsson, Urban Wass and PhD Volkan Sayin

Assar Gabrielssons pris 2015 ges till Volkan Sayin för sina banbrytande upptäckter om riskerna med en överkonsumtion av antioxidanter.

De senaste åren har det talats mycket gott om antioxidanter, ämnena som skyddar våra kroppar mot skador från fria radikaler. Dessa antioxidanter produceras automatiskt i våra kroppar, men kan även tillföras via kosten såsom genom intag av frukt och bär och olika former av kosttillskott och läkemedel. I marknadsföringen av kosttillskott med antioxidanter framförs ofta att dessa kan bidra till att motverka cancer, men kliniska prövningar har även visat på en ökad cancerrisk efter höga intag. Trots detta är användningen av antioxidanter fortsatt utbredd, inte minst bland cancerpatienter.

– Volkan Sayin har genom sin forskning för första gången bringat klarhet i de kliniska studierna. Hans upptäckter har fått stor uppmärksamhet internationellt och här i Sverige. Upptäckterna kommer att få betydelse både för folkhälsan i allmänhet och för behandling av patienter med cancer, säger Professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond som varje år delar ut Assar Gabrielssons Pris.

Vad Volkan Sayin har kunnat visa i sin avhandling är att möss som fått antioxidanter utvecklar fler och större lungtumörer jämfört med möss som inte fått antioxidanter. Han visar också att detta sker genom att antioxidanterna neutraliserar syreradikaler och därmed blockerar den så kallade tumörsupressorn p53 – om p53 inte hade varit blockerad skulle den annars kunna bromsa tillväxten av cancercellerna. Volkan Sayin har även i detalj undersökt mekanismerna för hur tumörsuppressorn p53 hanterar syreradikaler, och funnit ett protein som kan fungera som måltavla för nya läkemedel mot cancer. Därutöver har han visat att samma mekanism även har betydelse vid ateroskleros, en annan stor folksjukdom som också kallas åderförfettning eller åderförkalkning.

– Mycket spännande forskning återstår, och på sikt vill jag kunna starta en egen forskningsgrupp inom cancerområdet med expertis som vi i dag saknar vid Göteborgs Universitet. Att få äran att erhålla Assar Gabrielssons Pris ger mig ytterligare motivation och förutsättningar att ohämmat kämpa vidare för att ta oss ett steg närmare lösningen på cancerns gåta, säger Volkan Sayin.

Ur "Pressmeddelande"  

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och plats:

 • Plats: Förmaket på Sahlgrenska universitetssjukhuset,
 • Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl 12.15 - 14.00.

Ceremonin som består både av prisutdelning och en presentation av Volkan Sayins avhandling är öppen för både press och allmänhet.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Källa: