Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2007

Ana Romero får pris för avhandling inom cancerforskning

Med dr Ana Romero har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling inom cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren.

Priset är på 100 000 kronor och delas ut idag. Ana Romero är verksam vid avdelningen för infektionssjukdomar/klinisk virologi, institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska Akademin. Hon får priset för sin avhandling "Immunoregulation by mononuclear phagocytes: mechanisms and clinical implications".

Avhandlingen behandlar tumörimmunologi, d v s hur immunsystemets s k effektorceller känner igen och eliminerar celler. Studierna har inriktats på två typer av vita blodkroppar (lymfocyter) — Natural killer (NK)-celler och cytotoxiska T-celler — som båda känner igen och effektivt avdödar flera typer av canceromvandlade celler.

Ana Romeros avhandling avser dels att i prekliniska studier lägga grunden för mer effektiv immunterapi vid cancersjukdom, d v s behandling som syftar till att stärka det kroppsegna försvaret mot cancerceller, och dels att utvärdera principer för immunterapeutisk behandling vid cancersjukdom i kliniska studier.

Ana Romero visar i sin avhandling för första gången på en möjlighet att behandla återfall av akut myeloisk leukemi med farmakologisk teknik.

Motivering

För sin avhandling ”Immunoregulation by mononuclear phagocytes: mechanisms and clinical implications”.

Läs motivering. Pdf, öppnas i nytt fönster.