Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2010

Fredrik Persson tilldelas Assar Gabrielssons pris 2010.

Han får priset för sin avhandling som handlar om genetiska förändringar i tumörer. På grund av dessa förändringar kan delar av cancergener smälta samman och bilda nya gener. Dessa gener kan på sikt bli potentiella måltavlor för cancerbehandling.

Fredrik Perssons forskning är spännande och viktig och kan få stor betydelse för kunskapen om hur cancersjukdomar uppkommer och hur de kan behandlas, säger Professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond.

Fredrik Perssons forskning är spännande och viktig och kan få stor betydelse för kunskapen om hur cancersjukdomar uppkommer och hur de kan behandlas, säger Professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond.

Cancer är en sjukdom som uppstår till en följd av en rad förändringar i människans arvsmassa. Sådana förändringar är mutationer och kromosomförändringar som drabbar särskilda cancergener.
— Vi studerade en typ av cancergener som är nya gener som uppkommer i tumörer genom att delar av två andra gener smälter samman efter en kromosomförändring, säger läkaren och medicine doktorn Fredrik Persson på Lundberglaboratoriet för cancerforskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under studierna i avhandlingen analyserades genetiska förändringar på olika typer av spottkörteltumörer och elakartade fettvävstumörer. Studierna har utförts på tumörvävnad från patienter och på tumörcellinjer i odling. Cellernas hela genetiska material har undersökts med mycket moderna molekylärbiologiska och cellbiologiska metoder, som visade sig lämpliga för denna typ av forskning.

Fredrik Persson har genom dessa undersökningar identifierat sammanfogade fusionsgener som tidigare inte varit kända i dessa tumörformer.
— Vi har identifierat flera nya fusionsgener som bildas i tumörer genom två andra gener. Våra resultat tyder på att dessa två gener påverkar tumören att utvecklas mot en mer elakartad svulst, säger Fredrik Persson.
Resultaten visar också att elakartade spottkörteltumörer har mer genetiska förändringar än godartade spottkörteltumörer, samt att vissa genetiska förändringar tycks vara kopplade till elakartad omvandling av godartade tumörer.

Fredrik och hans forskargrupp publicerade även en artikel i den ansedda tidskriften PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 2009. Artikeln beskrev deras fynd om en ny fusionsoncogen, MYB-NFIB, i Head-and-Neck tumörer och i en viss typ av bröstcancer.
— Denna nya gen finns i 100 procent av de analyserade tumörerna och har en stor betydelse för deras uppkomst och kan på sikt förhoppningsvis bli föremål för målriktad terapi. Det är väldigt roligt och stimulerande att vår upptäckt har rönt även stort internationellt intresse, säger Fredrik Persson.

Att som läkare och forskare vara insatt i de minsta molekylära händelserna och förloppen inom cancersjukdomen anser Fredrik Persson vara en klar fördel för framtiden. Flera molekylära och målriktade terapier används redan och många fler står för dörren.
— Jag haft förmånen att bli specialist i onkologi och samtidigt forska på de mest grundläggande genetiska händelserna för tumöruppkomst och progression. Detta är jag övertygad om ger mig en mycket bra plattform både kliniskt och forskningsmässigt i framtiden — och det hoppas jag att sjukvården och patienterna gagnas av, säger Fredrik Persson.

Att få Assar Gabrielsson pris ser Fredrik Persson som en stor ära och ett mycket fint erkännande av hans forskning och den tid och möda som är nedlagd i hans laborativa avhandling.
— Självklart är det också ett erkännande av den forskargrupp jag arbetar i och inte minst av min handledare, Professor Göran Stenman. I dagens moderna molekylärgenetiska forskning kan man inte vara själv — gruppen betyder oerhört mycket och det är ett teamwork, avslutar Fredrik Persson.

 
Avhandlingens titel: Studies of Fusion Oncogenes and Genomic imbalances in Human Tumors".
Handledare: Göran Stenman Avhandlingen försvarades den 19 oktober, 2007

Med tillstånd av Lena Mattsson,
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Läs mer om motivering. Pdf, öppnas i nytt fönster.