Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2017

Foto: AnnaLisaFoto

Assar Gabrielssons pris för effektiv behandling av cancer

Assar Gabrielssons pris 2017 ges till Joydeep Bhadury för hans viktiga forskning som ökar kunskapen om hur cancer utvecklas och i framtiden kan bidra till effektiv behandling av olika cancerformer.

Cancer uppkommer genom stegvisa förändringar av cellernas tillväxtegenskaper, som kan bero på genetiska och epigenetiska förändringar och miljöfaktorer. Med hjälp av nya molekylärbiologiska metoder har man börjat analysera de biologiska mekanismerna, som leder till cancerutveckling, vilket lett till ny och viktig kunskap. Joydeep Bhadury har i sin avhandling presenterat viktig translationell cancerforskning, som ger ökad kunskap om hur genetiska förändringar är kopplade till initiering och utveckling av cancer. ”Resultaten från denna forskning kan bidra till att påvisa nya måltavlor för framtida effektiv behandling av olika cancerformer”, säger professor Eva Forssell-Aronsson verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond i sin motivering.

Ur "Pressmeddelande"  

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och plats:

 • Plats: Birgit Thilander hörsal, Academicum, Medicinaregatan, Göteborg
 • Tid: Torsdagen den 18 maj 2017, kl 12.30 - 14.00

Ceremonin, som skall ske på engelska och består både av prisutdelning och en presentation av pristagarens avhandling, är öppen för både press och allmänhet.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Källa: