Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2021

Foto: AG

Assar Gabrielssons Pris 2021

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Sanhita Mitra till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Maria Lycke till pristagare i kategorin klinisk forskning. Stipendiaterna, som båda forskar vid Göteborgs universitet, belönas med 100 000 kronor vardera som utbetalas till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som extra forskningsanslag.

Therese Karlsson

Assar Gabrielssons pris 2021 för klinisk forskning ges till Maria Lycke

Priset för klinisk forskning går till Maria Lycke för kliniskt relevanta och väl genomförda studier av tidig diagnostik och utredning av äggstockscancer.

- Maria har kombinerat mutationsanalys i tumör och cirkulerande tumör-DNA med cirkulerande proteinmarkörer och algoritmer, vars resultat är mycket lovande. Hon belönas eftersom denna kunskap kan leda till tydlig nytta för patienterna genom bättre diagnostik och minska onödig kirurgi och ge ökad fertilitet, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Maria Lycke är en kirurg specialiserad på gynekologisk cancer. Efter läkarutbildningen vid Linköpings universitet, 2001–2006, fortsatte hon med sin läkarutbildning med praktik på Varbergs allmänna sjukhus mellan 2006 och 2008, varefter hon började sin internutbildning i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har försvarat sitt examensarbete 2020 och kommer snart att nå slutet av sin underspecialitetsutbildning som gynekologisk tumörkirurg på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes avhandlingsarbete, med titeln Klinisk implementering av nya diagnostiska biomarkörer för epitelial äggstockscancer, var resultatet av ett omfattande arbete med att samla in och analysera ett brett spektrum av prover från kvinnor med misstänktäggstockscancer för en multicenterstudie i västra Sverige. Hon har nu en doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet och har fortsatt sitt vetenskapliga arbete inom gynekologisk cancer, fortfarande med särskilt fokus på äggstockscancer. För närvarande är det behovet av bättre diagnostiska verktyg som är drivkraften bakom hennes forskningsinsatser, och hon fortsätter att utveckla biomarkörer med molekylär genetik för gynekologisk cancerdiagnostik.

Arne Wittlöv

Assar Gabrielssons pris 2021 för basvetenskaplig forskning ges till Sanhita Mitra.

Sanhita Mitra tilldelas priset då hon gjort avancerade och nyskapande translationella studier som avslöjar den funktionella rollen för långa icke-kodande RNA (IncRNA) vid utvecklingen av neuroblastom. Neuroblastom är namnet på tumörer i nervvävnad, vilket är en svår typ av cancer som oftast drabbar spädbarn.

- Sanhita Mitra får priset då fynden i hennes studier kan bidra till utvecklingen av alternativa strategier för mer effektiv behandling av patienter med neuroblastom, säger Eva Forssell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet och verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i motiveringen.

Sanhita Mitra gjorde sin avhandling i slutet av 2019 från professor Chandrasekhar Kandinris forskargrupp vid Göteborgs universitet. Hennes avhandlingsarbete syftar till att förstå rollen som icke-kodande del av arvsmassan i barncancer

Neuroblastom. Noncoding segment av genomet som tidigare ansågs vara "Junk" har nyligen visat sig ha en viktig roll i olika sjukdomar inklusive cancer. För detta ändamål gjorde hon tillsammans med sin grupp en detaljerad molekylär karakterisering av noncoding genom härledda RNA-transkriptioner som ofta avregleras i aggressiv form av Neuroblastom och främja tumör tillväxt. Detta konstaterande om mekanistisk förståelse av noncoding genom härledda transkriptioner ledde också till ett förslag om nya små molekylbaserade läkemedelskombination som en terapi för allvarliga Neuroblastom. Hennes avhandlingsarbete ger en intressant dimension där grundforskning har översatts till neuroblastoms kliniska egenskaper för att utveckla bättre terapeutiska och prognostiska metoder.

Ur "Motiveringar 2021"  

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och länk:

Ceremonin består av prisutdelning för 2020 samt 2021 och presentationer av pristagarnas avhandling och var öppen för både press och allmänhet.

Journalister, som vill ha ytterligare information, kontaktar:

Källa: