Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2022

Foto: AG

Assar Gabrielssons Pris 2022

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Angela Molinaro till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Emilia Alfonzo Rodriguez till pristagare i kategorin klinisk forskning. Stipendiaterna, som båda forskar vid Göteborgs universitet, belönas med 100 000 kronor vardera som utbetalas till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som extra forskningsanslag.

Therese Karlsson

 

Assar Gabrielssons pris 2022 för klinisk forskning ges till Emilia Alfonzo Rodriguez

Priset för klinisk forskning går till Emilia Alfonzo Rodriguez för kliniskt relevanta och väl genomförda studier rörande screening och behandling av livmoderhalscancer och vaginalcancer. Forskningen var fokuserad på betydelsen av screening och jämförelse mellan olika operationsmetoder. Denna kunskap kan leda till tydlig nytta för patienterna genom bättre diagnostik och behandling av dessa cancersjukdomar.

Ur "Motiveringar 2022"  

 

Emilia Alfonzo utför det sista året av sin subspecialisering inom gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hon studerade medicin vid Lunds universitet där hon tog examen 2007 och fortsatte med praktik på Uddevalla och NÄL-sjukhuset 2007-2009. 2009 påbörjade hon sin residensutbildning i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under residenset började hon med forskning med fokus på screening av livmoderhalscancer. Forskningen kom också att omfatta behandling av livmoderhalscancer på grund av ökad oro för säkerheten vid given behandling i Sverige och utomlands.

I april 2021 disputerade hon i avhandlingen "Cervical and vaginal cancer – aspects on risk factors, prevention and treatment". Hon har sedan avhandlingen fortsatt med forskningsprojekt som omfattar förebyggande och behandling av livmoderhalscancer samt om rättvisa och tillgång till gynekologisk cancervård.

Therese Karlsson


Assar Gabrielssons pris 2022 för basvetenskaplig forskning ges till Angela Molinaro

Priset för klinisk forskning går till Angela Molinaro för avancerade och nyskapande, experimentella studier som rör PI3K-signalering kopplat till bland annat cancersjukdom. Forskningen visar skillnader i fysiologiska effekter av olika PI3K-isoformer, liksom faktorer som kan påverka behandling med PI3K-hämmande substanser. Resultaten från avhandlingen ger ny grundläggande kunskap som på sikt kan användas för bättre behandling av cancersjukdomar.

Ur "Motiveringar 2022" 

 

Angela Molinaro är en entusiastisk forskare med mer än 10 års erfarenhet av djurarbete och cellbiologi. Hon utexaminerades med cum laude vid La Sapienza University i Rom i medicinsk bioteknik. Angela arbetade som lärare/forskare i Tyskland vid Universität des Saarlandes innan hon flyttade till Sverige där hon avslutade sina doktorandstudier vid Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.

Hennes doktorsavhandling tilldelades "Årets avhandling" 2020 för Institutionen för medicin, Göteborgs universitet. Syftet med avhandlingen var att få ny kunskap om den specifika rollen för Fensphoinositide 3-kinas (PI3Ks) isoformer i insulinsignalering, fetma och cancerbehandling. PI3Ks typ I-familjen är involverad i flera mekanismer som immunsvar, insulinväg, tillväxtfaktorsignalering, tumörfrämjande och tillväxt. Olika pan-inhibitorer för PI3Ks har använts som cancerbehandlingar, visar en begränsad framgång på grund av biverkningar från behandlingarna som ökad blodsocker och insulinnivåer. Data i hennes avhandling stöder dock konceptet att de terapeutiska effekterna av PI3K-hämmare på fetma, insulinresistens och tumörbefordran kan förbättras med isoform-selektiva inhibitors som begränsar de möjliga skadliga effekterna på glukoshomeostas.

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och länk:

 • Plats: Stammen, Kulvertplan, KK-huset, Sahlgrenska Universitetssjukhus, blå stråcket 6, Göteborg
 • Tid: 18 maj 2022, 09.15-11.30

Ceremonin består av prisutdelning för 2022 och presentationer av pristagarnas avhandling och var öppen för både press och allmänhet.

Journalister, som vill ha ytterligare information, kontaktar:

Källa: