Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2016

Foto: AnnaLisaFoto

Två unga forskare tilldelas Assar Gabrielssons pris för forskning kring leukemi respektive screening för prostatacancer. För första gången delar stiftelsen Assar Gabrielssons fond ut pris till två forskare i medicin. Pristagarna Anna Staffas och Rebecka Arnsrud Godtman har bedrivit viktig cancerforskning som rönt stort intresse.

Assar Gabrielssons fond vill uppmärksamma både experimentell och patientnära forskning. Därför kommer från och med i år två pris att delas ut, en i vardera kategori.

- Båda pristagarnas forskning håller en hög kvalitet och ställer viktiga frågor. Forskningsresultaten har fått stor uppmärksamhet och har redan
påverkat sjukvården och inneburit en ändring i hur man behandlar barn med en viss typ av leukemi och hur sjukvården tar hand om män med
prostatacancer, säger professor Eva Forssell-Aronsson, Verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond.

Anna Staffas har i sin avhandling studerat genetiska förändringar som ger upphov till leukemi. Hon visade vilken betydelse vissa mutationer har för prognosen hos barn med leukemi, och att man med hjälp av kunskapen om mutationer kan förutse vilken typ av behandling varje patient bör få. Hon har även studerat mekanismen för en viss mutation och hur den gjorde att en normal cell omvandlades till cancercell.

- Många avhandlingar som publiceras från Göteborgs Universitet håller hög kvalitet och att få Assar Gabrielssons pris i den konkurrensen är
mycket hedrande och en fin bekräftelse på att min forskning är viktig. Jag gör för närvarande en post doc vid Memorial-Sloan Kettering
Cancer Center i New York, och hoppas på sikt kunna bidra med ny kompetens och en möjlighet till att bredda cancerforskningen vid Göteborgs Universitet, säger Anna Staffas.

Rebecka Arnsrud Godtman har i sin avhandling studerat överdiagnostik vid tidig undersökning av prostatacancer med test av PSA (prostataspecifikt antigen) i blodprov. Hon visade att den oorganiserade undersökning av PSA-värde som hittills gjorts av svenska män endast gett liten minskad dödlighet, medan en organiserad screening skulle kunna minska risken för död i prostatacancer med ca 40%. Hon visade också att risken för överbehandling kan minska genom så kallad aktiv monitorering, där behandling sätts in bara i de fall tumören visar tecken på att bli mer aggressiv.

- Det är ett stort erkännande att få det här priset och det är väldigt roligt att det nu delas ut för både klinisk och preklinisk forskning. Jag brinner för att förbättra PSA-screeningen och vill hitta en metod som är så pass bra att det kan bli dags att införa allmän screening för prostatacancer. Det här priset ger mig dessutom en möjlighet att kunna söka extra medel och fortsätta med min forskning.

Ur "Pressmeddelande"  

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och plats:

 • Plats: Birgit Thilander hörsal, Academicum, Medicinaregatan, Göteborg
 • Tid: Onsdagen den 11 maj 2016, kl 14.30 - 16.00

Ceremonin som består både av prisutdelning och en presentation av pristagarens avhandling är öppen för både press och allmänhet.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Källa: