Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Pris 2018

Foto: AnnaLisaFoto

Assar Gabrielssons pris 2018

Therese Karlsson

Assar Gabrielssons pris 2018 för klinisk forskning ges till Therese Karlsson för att hon ökat kunskapen om de positiva effekterna av röstrehabilitering hos patienter som behandlas för struphuvudcancer

Therese Karlsson har i sin avhandling studerat livskvalitet och röstfunktion hos patienter med struphuvudcancer efter genomgången strålbehandling. Studierna visar att de patienter som fick röstrehabilitering fick ökad livskvalitet och kommunikationsförmåga, både tidigt efter behandling och på längre sikt.

Therese Karlsson tilldelas priset för att hon ökat kunskapen om de positiva effekterna av röstrehabilitering hos patienter som behandlas för struphuvudcancer. Resultaten från denna forskning har lett till ändringar i nationella vårdprogram.

Arne Wittlöv

Assar Gabrielssons pris 2018 för basvetenskaplig forskning ges till Britta Langen för ökat kunskapen om mekanismerna bakom strålbehandling.

Britta Langen har i sin avhandling studerat de molekylära mekanismerna i olika vävnader efter bestrålning. Studierna har lett fram till identifiering av strålningsrelaterade biomarkörer, och också visat på systemiska effekter på organ som ej bestrålats, liksom betydelsen av dygnsrytmen för hur olika vävnader svarar på bestrålning.

Britta Langen tilldelas priset för att hon ökat kunskapen om mekanismerna bakom strålbehandling, speciellt med inriktning på biverkningar på frisk vävnad. Resultaten från denna forskning kan bidra till bättre strålbehandling av olika cancerformer.

Ur "Motiveringar 2018"  

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och plats:

 • Plats: Östholm hörsal, Medicinaregatan 13, Göteborg
 • Tid: Torsdagen den 24 maj 2018, kl 13.15- 16.00

Ceremonin bestod av prisutdelning och presentationer av pristagarnas avhandling och var öppen för både press och allmänhet.

Journalister, som vill ha ytterligare information, kontaktar:

Källa: