Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Årets pris

Foto: AG samt AnnaLisaFoto

Assar Gabrielssons Pris 2023

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Malin Lindén till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Aron Onerup till pristagare i kategorin klinisk forskning. Stipendiaterna belönas med 100 000 kronor vardera som utbetalas till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som extra forskningsanslag.

Assar Gabrielssons pris 2023 för klinisk forskning ges till Aron Onerup

Priset för klinisk forskning går till för kliniskt relevanta och väl genomförda studier av effekter av s.k. prehabilitering inför kirurgi av tjock- och ändtarmscancer. Forskningen visade på att fysisk aktivitet före operation gynnade återhämtningen efter botande cancerkirurgi för tjock- och ändtarmscancer. Resultaten kan leda till bättre förståelse av hur en prehabilitering kan genomföras på bästa sätt och kan tillämpas även för andra cancerformer.

Ur "Motiveringar 2023"  

Aron Onerup är barnläkare och ST-läkare i barnonkologi vid Barncancercentrum på Barncancercentrum vid Drottning Silvias Barnsjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han läste läkarutbildningen vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet och har arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset såväl innan och under allmäntjänstgöring som under specialisttjänstgöringen i barn- och ungdomsmedicin på Drottning Silvias Barnsjukhus.

Sedan läkarutbildningen har Aron haft ett intresse för hälsovinster av fysisk aktivitet och han gjorde sitt projektarbete inom fysisk aktivitet och hjärtkärlsjukdom. Därefter riktade han in sin forskning mot fysisk aktivitet inför operation av framför allt tjock- och ändtarmscancer och huruvida det kan förbättra återhämtningen. Detta ledde till en avhandling som Aron disputerade med i mars 2021. Parallellt med avhandlingen deltog Aron även i arbete med att utvärdera metoden fysisk aktivitet på recept och som författare och redaktör i boken Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS).

Sedan sommaren 2022 är Aron postdoc vid St Jude Children´s Research Hospital i Memphis, Tennessee, USA, där han studerar betydelsen av livsstil för risken att utveckla sena komplikationer till behandling för barncancer. Aron har erhållit flera forskningsanslag och priser i nationell och internationell konkurrens och kommer efter återkomst till Sverige fortsätta studera risken för sena komplikationer efter barncancer.

I augusti 2023, publicerades en första artikel som finansierades delvis av AG Fond:

https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/07/07/bjsports-2022-106617 Länk till annan webbplats.

 

Therese Karlsson


Assar Gabrielssons pris 2023 för basvetenskaplig forskning ges till Malin Lindén

Priset för klinisk forskning går till för avancerade basvetenskapliga studier av humana sarkom utgående från kroppens stödjevävnader, och specifikt de som orsakas av den mycket potenta FET- familjen av tumörspecifika proteiner. Studierna ger ny förståelse för hur dessa typer av sarkom uppstår. Resultaten kan på sikt leda till utveckling av ny målriktad behandling för patienter med dessa typer av sarkom.

Ur "Motiveringar 2023" 


Malin Lindén studerade bioteknik på Chalmers tekniska högskola och tog examen i bioteknik 2012. Hon tilldelades John Ericsson-medaljen för framstående stipendium från Chalmers. Malin började arbeta som forskningsingenjör i tumörbiologi vid Sahlgrenska centrum för cancerforskning 2015. Därefter doktorerade hon i sarkombiologi och tog examen i december 2021 med avhandlingen "FET fusion oncoproteins in sarcoma tumorigenesis- Interactions with the SWI/SNF chromatin remodeling complex and epigenetic effects". Under denna tid var Malin en integrerad del i att bestämma en molekylär mekanism för tumörutveckling i en undergrupp av tumörtyper som kallas FET-sarkom. Malins arbete har resulterat i 6 publikationer, och hennes första artikel som beskriver denna onkogena mekanism har redan över 30 citeringar. Malin arbetar för närvarande som postdoktor vid Sahlgrenska centrum för cancerforskning, där hon undersöker möjligheterna att identifiera nya läkemedelsmål för att utveckla riktade terapier och i slutändan behandla alla FET-sarkom.

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och länk:

  • Plats: Wallenbergs Conference Centre, rum Asien
  • Tid: 23 maj 2023, 12.00-15.00

Ceremonin består av prisutdelning för 2023 och presentationer av pristagarnas avhandling, och är öppen för både press och allmänhet.

Presentaton skall ske på svenska.

Journalister, som vill ha ytterligare information, kontaktar:

Källa: